Vad är Luft?

10405402_10153590049041040_8803121920636260860_n

LUFT är i kort mening roverscouting i Skåne.

LUFT är roverscouting i Skåne. Huvudsyftet med LUFT är att se till att det är roligt och meningsfullt att vara roverscout. Detta genom att genomföra arrangemang och hjälpa de roverscouter som behöver stöd. LUFT finns även för att hjälpa både enskilda personer och hela roverlag att genomföra “färden” som Scouternas roverprogram handlar om.