Du – Luftascout

paddelhajk14

Luftascouter, 18 år och uppåt i åldrarna. För oss gäller det att vända fikadöden till fikaglöden.

Luft omfattar samtliga roverscouter i Skåne som är betalande medlem till Scouterna och tillhör en kår i något av de scoutdistrikt vi verkar under i Skåne. Enligt Lufts definition är du roverscout från det år du fyller 18 och för att inte konkurrera med distriktens utmanarutskott är det också från och med den åldern som man är välkommen på Lufts arrangemang. Vidare räknas man som roverscout enligt Scouterna fram till att man är 25. Skulle man ha råkat passera denna aktningsvärda ålder och ändå vilja delta på något luftaarrangemang brukar detta dock inte medföra några problem.

Vill du veta mer om roverscouting i övriga scoutsverige? »