Informationskanal

c347cbe5-0a17-4051-be15-eb981a8b6315

För att nå ut till roverscouter i luften har vi olika sätt som vi använder oss av.

Utöver hemsidan som utgör stommen i vår kommunikation har vi vår maillista, luftalistan, som är vårt sätt att meddela många om kommande arrangemang och information som rör oss rovers.

Vi tar även hjälp av distriktens nyhetsbrev för att nå ut till kårer med roverscouter som inte känner till LUFT och behöver hjälp på färden.

Sedan har vi våra sociala kanaler för att få fram kortare och mer direkt info.

Länkar