Luftakanalen

Vad är Luftakanalen för något?

Luftakanalen är Luft videokanal på youtube. Vårt ställe där vi samlar och dokumenterar videor från arrangemang.

Kanalen skapades 2011 efter Rikstinget i Stockholm, med ett syfta att samla och dela videor från och kring arrangemang runt Luft. Dels som en offentlig källa men oxå för att den kan bli svårt när många olika uppladdare laddar upp på egna kanaler.


 

Åk på arrangemang

Delta på något arrangemang, Julös, Roverforum eller det egna roverlagets paddelhajk

Filma dina upplevelser

Galna upptåg kommer och går. Filma med din favoritmobil.

Dela minnena med andra

Ladda upp dina klipp du vill dela på din egna youtubekanal, så delar luftakanalen dem sen :)
Vill du inte ladda upp kan vi ladda upp på luftakanalen och skriva dig som upphovsperson.