Luftabuss – Vår transport

event-luftabuss_generisk

Vi i försöker fixa gemensam transport till  större arrangemang och händelser varje år.

Just nu har vi två intressekollar uppe om våra bussar fyll gärna i dem så vi vet hur många som vill med.

Rovers 100-årsjubileum i Kandersteg

Intresseanmälan Kandersteg »

Demokratijoamboreen 2018

Intresseanmälan DJ2018 »

Fler bussturer

Även ytterligare transporter kan arrangeras vid önskemål. Kontakta då transportansvarige i Luftakommittén.