Luftabuss – Vår transport

event-luftabuss_generisk

Vi i försöker fixa gemensam transport till  större arrangemang och händelser varje år.

Just nu har vi en anmälan uppe för luftabussen.

Demokratijamboreen 2018

Anmälan »

Fler bussturer

Även ytterligare transporter kan arrangeras vid önskemål. Kontakta då transportansvarige i Luftakommittén.